Opće društvo

General company Intro - update 02/2017 (PDF 8,3 MB)
ATREA B2B benefits - dodao je 12/2015 (PDF 1 MB)
Opći uvjeti poslovanja - ažurirano 01/2018 (PDF 280 kB)

Softver za odabir DUPLEX KOMPAKTNIH JEDINICA


Komercijalna ventilacija

DUPLEX Flexi Marketinški video - dodao je 04/2013 (MP4 30,1 MB)
DUPLEX 650–3600 Flexi Marketinški katalog - ažurirano 01/2019 (PDF 3,1 MB)
DUPLEX 650–3600 Flexi Tehnički katalog - ažurirano 01/2016 (PDF 702 kB)
DUPLEX 500–3500 Flexi-V Marketinški katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 3,3 MB)
DUPLEX 500–3500 Flexi-V Tehnički katalog - ažurirano 09/2020 (PDF 577 kB)
DUPLEX Multi Marketinški video - dodao je 04/2013 (MP4 36,6 MB)
DUPLEX Multi Sažeti marketinški katalog - ažurirano 01/2017 (PDF 4,5 MB)
DUPLEX 500–11000 Multi Tehnički katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 687 kB)
DUPLEX Multi-N Rooftop Marketinški video - dodao je 10/2013 (MP4 50,9 MB)
DUPLEX 1500–11000 Multi-N Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 874 kB)
DUPLEX 1500–8000 Multi-V Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 604 kB)
DUPLEX MultiEco Sažeti marketinški katalog - ažurirano 01/2017 (PDF 4,5 MB)
DUPLEX 500–9000 MultiEco Tehnički katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 691 kB)
DUPLEX 1500–9000 MultiEco-N Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 881 kB)
DUPLEX 1500–6500 MultiEco-V Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 604 kB)
DUPLEX Roto Sažeti marketinški katalog - ažurirano 06/2016 (PDF 4,2 MB)
DUPLEX 1500–15000 Roto Tehnički katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 721 kB)
DUPLEX 1500–15000 Roto-N Tehnički katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 700 kB)
DUPLEX Basic Sažeti marketinški katalog - ažurirano 01/2017 (PDF 4,2 MB)
DUPLEX 1400–15100 Basic Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 654 kB)
DUPLEX 1400–15100 Basic-N Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 827 kB)
DUPLEX 1400–10100 Basic-V Tehnički katalog - ažurirano 03/2018 (PDF 596 kB)
DUPLEX 1400–2400 Silent-N Marketinški katalog - ažurirano 02/2020 (PDF 3,7 MB)
DUPLEX 1400–2400 Silent-N Tehnički katalog - ažurirano 01/2019 (PDF 839 kB)
DUPLEX 1500–5500 RS5 Marketinški katalog - ažurirano 01/2020 (PDF 3,2 MB)
DUPLEX 1500–5500 RS5 Tehnički katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 543 kB)
DUPLEX 850 Inter Tehnički katalog - ažurirano 11/2020 (PDF 454 kB)

SMART / EASY box system

Smart Box Marketinški katalog - ažurirano 07/2017 (PDF 3,5 MB)
SMART Box Tehnički katalog - ažurirano 01/2020 (PDF 343 kB)
EASY Box Tehnički katalog - ažurirano 01/2020 (PDF 339 kB)

Arhiva

DUPLEX - Jedinični ventilatori s povratom topline

DUPLEX-S 525–1400 - ažurirano 12/2009 (PDF 842 kB)
DUPLEX 2000–8000 - ažurirano 08/2010 (PDF 1,1 MB)
DUPLEX 15000 - ažurirano 06/2010 (PDF 687 kB)