SMART box system

SMART Box system SMART box  

ATREA SMART box jedino je rješenje na tržištu koje povezuje centralni rekuperativni AHU, sa 63 decentralizirana VAV ormarića kojima se može pojedinačno upravljati i napredni kontrolni sustav koji sadrži upravljače i sučelje za svaki stan ili ured.

 [PDF]    SMART box Technical sheet

 [PDF]    SMART box Marketing catalogue

[ATREA] Softver za odabir

ATREA nudi i jeftiniju verziju tog rješenja, odnosno EASY Box. To je cjelovito riješenje sa slabijim tehničkim značajkama, ali povoljnijom cijenom.

[PDF]     EASY box Technical sheet


Prednosti

DUPLEX Flexi imaju vrlo važne konkurentske prednosti u pogledu svoje konstrukcije i poslovne filozofije koja je koordinirana s vrhunskim europskim veletrgovcima.

pročitajte sve

Naš softver za odabir

ATREA s.r.o. nudi DUPLEX kompaktni softver za odabir jedinica na korištenje projektantima.
Program je dostupan besplatno na našoj stranici...

pročitajte sve

PHI certifikacija

Sretni smo što vas možemo obavijestiti da je ATREA postigla još jedan uspjeh potvrđujući da smo istinski lider u ventilaciji i rekuperaciji topline kako tvrdimo u našem sloganu.

pročitajte sve