Ventilacijska jedinica leđa višenamjenska kuća

Wellness centri

Količina ventilacije / recirkulirajućeg zraka dizajnirana je prema vodenoj površini (količina vode koja isparava), broju tuševa ili broju ljudi (60–70 m3/h po osobi). Veća temperatura i naknadno dogrijavanje putem HVAC sustava mora se uzeti u obzir. Zbog veće temperature i relativne vlage (do 30 stupnjeva, 60% rH), preporučamo usmjeravanje dovoda zraka za ventilaciju prema ostakljenim površinama kako biste smanjili kondenzaciju vlage i izvukli topli zrak odmah ispod stropa.

Prednosti

Iznimna kompaktnost: do 60 % uštede prostora, jednostavna montaža, bez dodatnih troškova, vlastita proizvodnja raznih rekuperativnih izmjenjivača topline s učinkovitošću od 50 do 92 %.

čitaj sve

Naš softver za odabir

ATREA s.r.o. pruža softver za odabir kompaktnih uređaja DUPLEX koji koriste stručnjaci za dizajn. Program je dostupan za besplatnu upotrebu.

Sustavi

Sustavi

Ispitivanje o upotrebi ATREA uređaja u višenamjenskoj zgradi. Pokazivač miša jednostavno zadržite iznad višenamjenske zgrade i kliknite svoj odabir.